E-ticaret modelleri gelişiyor, peki bu gelişmelere siz ne kadar hakimsiniz? Öncelikle bir e-ticaret sitesi temel olarak sahip oldukları ve de gelecekte sahip olmak istedikleri unsurları göz önünde bulunduralım çünkü bu unsurlar bize yol gösterecek bir rehber niteliğinde olup, özellikle e-ticaret sektöründe rakiplerin nasıl önüne geçilir? sorusu için üretilecek çözüm analizleri için altın niteliğindedir. Bu nedenle yazımıza e-ticaret siteleri açısından mobil uyumluluğun önemine değinmeden önce, bir e-ticaret sitesinin temel olarak sahip oldukları ve amaçları; aynı zamanda bu amaçlar doğrultusunda nasıl bir gelişim gösterebileceğini ele alalım.

Çoğu kez Turizm sektörü için kullanılan “bacasız sanayi” terimi, aynı zamanda e-ticaret sektörü için de kısmen kullanılabilir görünmektedir. Bunun nedeni ise; yapılan girişimin modeli ile satışı gerçekleştirilen ürün yada hizmetlerin getirisinin de yine bu girişim modeli ve de bu model doğrultusunda uygulanan geliştirme yöntemleri ile doğrudan alakalı olmaktadır. Burada söz konusu geliştirme yöntemleri ise söz konusu e-ticaret sitesinin daha fazla müşteriye ulaştırılması ve de dolayısıyla daha fazla ürün yada hizmetin e-ticaret sitesi aracılığıyla satışının gerçekleştirilmesi amacıyla uygulanan yöntemleri ifade eder. Peki siz bir web master olarak ne kadar tecrübelisiniz ve e-ticaret siteniz için temel olarak gerekli adımları uyguladınız mı? Bu soruyu cevaplarken, bir de yazımıza e-ticaret sitesinin amaçlarını göz önünde bulundurarak devam edelim.

 

Bir e-ticaret sitesinin amaçları nelerdir?

Burada hem gerçek bir işletme modelini hem de e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren ve sanal işletme olarak da nitelendirebileceğimiz işletme modellerini ele aldığımızda; aslında amaçların genel olarak yanı olduğunu ve kar elde etmeye odaklı olduğunu görüyoruz. Burada temel nokta ise kar sağlama amacının gerçekleştirilebilmesi için, daha fazla müşteriye ulaşılması gerektiğidir. Bu da yazımızda bahsettiğimiz “geliştirme yöntemleri” ile sağlanmış olacaktır. Peki bu kadar değer verdiğimiz geliştirme yöntemleri nelerdir? sorusuna cevap vermeden önce; bir işletmenin temel amaçlarının en önemlilerini şu şekilde sıralayalım:

  • Ürün yada hizmetlerin satışının gerçekleştirilmesi
  • Daha fazla müşteriye ulaşabilmek
  • Reklam ve tanıtımı en düşük maliyetle gerçekleştirmek

Yukarıdaki her bir madde genel olarak tüm e-ticaret sitesi sahibi işletmelerin amaçları içerisindedir. Bizim ele alacağımız geliştirme yöntemleri ise daha çok “daha fazla müşteriye ulaşabilmek” maddesi ile alakalıdır.

Tam da bu aşamada mobil kullanımının önemine dikkat çekmek gerekir. Mobil kullanım deyince burada bahsi geçen tanımlama; günümüzde artık her yaş kitlesinin kullandığı akıllı telefonlardan, tabletlere kadar geniş bir cihaz seçeneklerini ifade eder. Özellikle günümüzde bu cihazların kullanım sayısında büyük bir artış olduğu göz önünde bulundurulduğunda, yapılacak olan mobil uyumlu geliştirmeler sayesinde, daha fazla müşteriye ulaşılması da hiçte zor olmayacaktır.

 

Burada bahsi geçen “müşteri” tanımı da iki gruba ayırabiliriz. Yazımızda bahsettiğimiz müşteri modeli, söz konusu ürün yada hizmeti satın alacak olan müşteri profilidir. Bunun dışında bir diğer müşteri profili ise daha çok ürün veya hizmetleri araştıran, bilgi alan ve satın alacağı ise kesin olmayandır. Birinci grup müşteri profili daha önemlidir çünkü satın alacağı neredeyse kesindir; bu aşamada bu müşteri için sunulacak olan bir mobil uyumluluğun kusursuz bir şekilde çalışması gerekmektedir.

Satın alacak müşteri profili açısından mobil uyumluluğun sağlaması gereken temel özelliklerden en önemlilerini şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Ödeme sistemi ve seçeneklerinin sorunsuz bir şekilde işlev göstermesi
  • Müşteri destek hizmetine kolay bir şekilde ulaşılabilmesi
  • Ürünün satın alınması sürecinde ihtiyaç duyulan faturalandırma bilgilerinin, müşterinin bir sorun yaşamadan doldurabilmesi

Bunlar mobil uyumluluğun sorunsuz bir şekilde çalışması ile gerçekleştirilebilecek maddelerdir. Bu sayede mobil kullanıcı müşteri, ürünleri sorunsuz bir şekilde satın alabilecek ve gerek duyduğu takdirde müşteri destek hizmetine de kolay bir şekilde ulaşabilecektir. Sonuç ise memnuniyet ve de e-ticaret sitesi için temel amaçlarından birisi olan kar elde etmek aynı zamanda daha fazla müşteriye ulaşmak sağlanmış olacaktır.